Shoqata e Studentëve Shqiptarë në Bern

Lidhja Studentore ne HSG (LSS)

Shoqata Studentëve Shqiptar në Zürich

Shoqata e studentëve Shqiptarë të Lozanës

Shoqata e Studentëve Shqiptarë të Gjenevës

Shoqata e Studenteve Shqiptar ne Friburg